Cseh Iskolamúzeum

1919 májusának elején Kárpátalja egész területét elfoglalta a csehszlovák és a román hadsereg. Az 1919. szeptember 10-én a Saint-Germainban megkötött békeszerződés értelmében Csehszlovákia részévé vált Kárpátalja Podkarpatszkaja Rusz néven.

A csehszlovák kormány és hatóságok egyik nehéz öröksége volt az oktatási rendszer. Az alsókalocsai állami iskola ebben az időszakban nem működött, csak a munkácsi püspökség által ide helyezett  Emilian Szkiba tanította a gyerekeket az egyházi iskolában, majd 1923-ban megnyílt a csehszlovák állami iskola.

Emilian Szkiba évek óta az egyetlen tanár volt a faluban. Két műszakban dolgozott, mert mindennap 147 gyermek járt  az iskolába. A gyermekeket ruszin nyelvre is tanította és nagyon szerette a parasztokat. Azonban mivel nem tudott mindenkivel foglalkozni a faluban az oktatás színvonala elég alacsony volt Alsókalocsán. Ő elhivatott tanárként arra törekedett, hogy legalább némileg enyhítse a tudatlanságot a községeben.

1923-ban tehát megalapították a ruszin tannyelvű Csehszlovák Állami Iskolát. Az ennek épületében létrehozott kiállítást az egykor itt tanulók visszaemlékezései alapján hozták létre.

A múzeum két helyiségből áll — az osztályteremből és a tanári társalgóból. Az osztályteremben bemutatott kiállításból is jól látszik, hogy az egykori cseh kormány nem csupán a diákok tudásának növelésével törtődött, de szerette volna a cseh nemzethez való tartozásukhoz fűződő érzéseiket is erősíteni többek között azzal is, hogy az falon ott függött a köztársáság «atyjának», Tomáš Garrigue Masaryknak a portréja. Emellett a bejárat külső része felett ki volt függesztve Csehszlovákia címere is, a tábla felett függött az elnök portréja, az ajtónál pedig a mellszobra állt.

A tanteremben található zongora kottatartójában a Csehszlovák himnusz partitúrája fekszik. A diákok által használt tintatartókat, tollakat, iránytűket és a nagy méretű fölrdajzi szemléltetőket az osztályteremben található faszekrényben tárolták. A könyvespolcokon cseh írók és országos magazinok fekszenek. A bejárat fölött pedig a Masaryknak tulajdonított szavakat olvashatták a diákok, s olvashatják az ide látogatók is: «Mondd meg mit olvasol, és megmondom ki vagy».